મોંહંમદી હાઇસ્કુલ, બાલાશિનોર

   
rankers

શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ

TOPPERS IN NEW S.S.C. EXAM IN SCHOOL

NO NAME YEAR PERCENTAGE
1 SHAIKH MAHAMMADHANIF YUSUFBHAI (NOTWO) 1994 67.00
2 SHAIKH FARUKMAHAMMAD ABDULMAJID (BILITHAWALA) 1995 73.57
3 SHAIKH MOHAMMADARIF SABBIRBHAI (BHAVWALA) 1996 65.00
4 SHAIKH IRFAN ABDULSATTAR (JANODWALA) 1997 84.57
5 SHAIKH IQBALHUSEN SAKIRBHAI 1998 78.00
6 SHAIKH SHAENAZBANU ANVARHUSEN 1999 79.14
7 SHAIKH VAHIDABANU ABDULHAKK (KHADGODHARAWALA) 2000 81.00
8 SHAIKH MAHAMMAD ARIF ABDULRAHIM (JANAB) 2000 81.00
9 SHAIKH MAHAMMADASIF IQBALHUSEN 2001 81.57
10 SHAIKH SHAHERABANU ABDULMUNAF (DEVWALA) 2002 75.71
11 SHAIKH SUBHANABANU AIYUBBHAI (JANODWALA) 2003 79.71
12 GHANCHI MOHAMMADTALIB S 2004 82.28
13 SHAIKH SHERBANU ISMAILBHAI (KAPADIA) 2005 79.71
14 SAIYAD MINIRABANU MUSTAQALI 2006 89.14
15 MALEK SAMSHADBANU ANVARHUSEN 2006 89.14
16 SHAIKH RUBINABANU ISMAILBHAI (KAPADIA) 2007 88.31
17 SHAIKH MOHAMMADJUNED KASAMBHAI 2008 88.15
18 SHAIKH TASLIMBANI SABBIRHUSEN 2009 89.88
19 PATHAN AKILKHAN ASIFKHAN 2010 91.08
20 SHAIKH SALVABANU ISMAILBHAI (BOMBAYWALA) 2011

  88.60

 

 21  SHAIKH MAHAMMADARIF

       MAHAMMADHANIF                                                 2012                  87.20

 

 

TOPPERS IN H.S.C. EXAM IN THE SCHOOL

NO NAME YEAR PERCENTAGE
1 SHAIKH ROSHANBANU ABDULRAHIM (JANAB) 2007 86.00
2 GHANCHI SALMABANU ADAMBHAI (GAJI) 2008 82.29
3 SHAIKH SUBHANABANU MAHAMAMDSAFI 2009 86.29
4 SAIYAD VAHIDABANU HABIBMIYA 2010 83.43
5 SHAIKH MAHEJABINBANU AIYUBBHAI 2011 83.00

 6       SHAIKH MUBINABANU MAHAMMADFARID                           2012                    81.29


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mohammadiskulbalasinor.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 14,451