મોંહંમદી હાઇસ્કુલ, બાલાશિનોર

   

સ્ટાફની માહિતી

SHAIKH KADARBHAI MUSABHAI

Designation:HEAD CLERK 

SHAIKH ADAMBHAI KALUBHAI

Designation:SENIOR CLERK 

SHAIKH MAHAMMADSALIM KASAMBHAI

Designation:JUNIOR CLERK 

SHAIKH IDRISHBHAI AIYUBBHAI

Designation:PEON 

DR.SHAIKH MOHAMMADSHAHID A.RAJAK

Designation:PRINCIPAL 
Mobile:9725258964 

SHAIKH ISUBBHAI HABIBBHAI

Designation:ASSIST.TEACHER 

VAHORA ALTAFAHMAD A.SATTAR

Designation:ASSIST.TEACHER 

SHAIKH MAHAMMADHANIF A.RAHIM

Designation:ASSIST.TEACHER 

SHAIKH FIROJBHAI USMANBHAI

Designation:ASSIST.TEACHER 

MALEK IRSHADMIYA AHMADMIYA

Designation:ASSIST.TEACHER 

SHAIKH MAHIYODDINBHAI ALLARAKHABHAI

Designation:ASSIST TEACHER 

KATHIWALA RIYAZAHMAD A.RAHIM

Designation:ASSIST TEACHER 

SHAIKH HUSENIBABA A.RAHIM

Designation:ASSIST TEACHER 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.mohammadiskulbalasinor.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 13,721